Tại đây, bạn sẽ được khai nhãn với đa dạng các mô hình mà chuỗi sản phẩm Sika ứng dụng vào. Từ sàn tới mái, nội và ngoại khu, nhà ở đến cao ốc văn phòng, sân bay, cầu đường đến cao tốc, hầm đường bộ.

Loại hình dự án

Airport Bridge Car Park Commercial Dam Educational Energy Government Healthcare Industrial Office Residential Transportation Infrastructure Water Infrastructure

Ứng dụng

Adhesive Coating Concrete Concrete Admixture Concrete Protection Concrete Repair Decorative Floor Epoxy Floor Exterior Flooring Industrial Coating Industrial Flooring Injection Interior Joint Sealing Joint Waterproofing New Build Protective Coating Refurbishment Repair Resin Floor Roofing Sealant Shotcrete Structural Strengthening Tile Setting Waterproofing