2014
Łódź, Ba Lan

Để phục vụ những khách hàng của trung tâm thương mại Manufaktura ở Łódź, chủ đầu tư đã quyết định xây thêm một bãi đậu xe rộng 12.000 m² trong khu vực. Các sàn đậu xe nhiều tầng đặc biệt được xây dựng từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2014.

Tiêu Chí Dự Án

Các yêu cầu chính của dự án này là khả năng hàn gắn các vết nứt ở nhiệt độ thấp và giải pháp đóng rắn nhanh do điều kiện thời tiết không ổn định trong khu vực, đặc biệt là đối với việc lát tầng sàn trên cùng. Các tính năng chống thấm và bảo vệ bề mặt cho bãi đậu xe được coi là những yếu tố chính trong dự án xây mới này.

Các giải pháp Sika

Theo các yêu cầu trên, Sika Ba Lan quyết định sử dụng hệ thống Sikafloor® pronto-RB58 cho 6.000 m² tầng trên cùng và hệ thống Sikafloor® MultidurES14 cho 6.000 m² tầng trung gian. 

Sản phẩm được sử dụng

Sikafloor®-11 Pronto
Sikafloor®-32 Pronto
Sikafloor®-18 Pronto
Sika®-Reemat Premium
Sikafloor®-161
Sikafloor®-264

Đơn Vị Tham Gia

Quản Lý Dự Án
Union Investment Real Estate AG

Thiết Kế
Sud Architekt Polska Sp. z o.o.

Thi Công
Abatos Sp. z o.o.

Nhà Thầu
P.I.B Budecon S.A. – Flooring Sub-contractor Chembud Warsaw

Thuộc
Sika Poland