Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam công khai thông tin môi trường: Sika Việt Nam có 3 nhà máy tại Đồng Nai, Bắc Ninh và Bình Dương.

Sika Plant Dong Nai

Nhà Máy Sika Đồng Nai

Sika Plant Bac Ninh

Nhà Máy Sika Bắc Ninh

Sika Plant Binh Duong

Nhà Máy Sika Bình Dương