Bộ Quy Tắc Ứng Xử

Sika tượng trưng cho Xây Niềm tin (Building Trust). Ứng xử có đạo đức và liêm chính tạo nền tảng cho sự tin tưởng.

Các đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung ứng và cổ đông đều trông cậy tính liêm chính của chúng ta. Nhân viên hành xử có đạo đức là nền tảng cho danh tiếng tuyệt vời của Sika và thành công lâu dài của công ty.

Bộ Quy tắc Ứng xử nhằm mục đích thúc đẩy tính liêm chính và hành vi đạo đức trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của Sika. Quy tắc này nêu rõ Các giá trị và Nguyên tắc của Sika, là nền tảng cho văn hóa độc đáo của chúng ta. Sika không chấp nhận việc vi phạm pháp luật cũng như vi phạm Quy tắc này, vì chúng ta có lập trường không khoan nhượng đối với hành vi phi đạo đức.

Với Bộ Quy tắc Ứng xử sửa đổi này, chúng ta cam kết mạnh mẽ đối với phát triển bền vững, quyền con người và bảo vệ môi trường. Tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử là trách nhiệm của từng cá nhân, bất kể vai trò, cấp bậc hay nơi làm việc. Hãy tuân thủ theo ngôn từ và tinh thần Bộ Quy tắc này trong mọi việc bạn làm cho Sika. Hãy làm gương và truyền cảm hứng cho mọi người làm theo!

Tải Bộ Quy Tắc Ứng Xử tại đây!