Đào tạo và phát triển có tầm quan trọng chiến lược ở Sika. Các chương trình toàn cầu, vùng và địa phương đã được thiết kế để hỗ trợ cho cơ hội thăng tiến của nhân viên. Nền tảng SikaLearn được đưa ra để giúp hoạt động đào tạo có nhiều kênh tiếp cận với các mô-đun đào tạo.

Các Trụ Cột Của Chương Trình Đào Tạo Tại Sika

Là thành viên của Sika Vietnam, bạn đã gia nhập một công ty toàn cầu luôn chăm chút cẩn thận cho nếp văn hóa tập đoàn. Nếp văn hóa này xoay quanh tâm điểm tinh thần tiên phong, nó trao cho mọi nhân viên quyền quyết định và giúp phát triển trên phương diện cá nhân lẫn nghề nghiệp. Nhằm duy trì văn hóa Sika, chúng tôi tuyển nhân viên nhiều nghị lực và nhiệt huyết, rồi đào tạo họ, cho họ tự do trải nghiệm để phát triển bản thân và sự nghiệp.

Sika Business School (Trường Doanh thương Sika) và Nền tảng trực tuyến SikaLearn của chúng tôi, cung cấp một bộ chương trình và công cụ để hỗ trợ điều này. Cả hai nền tảng này đều dựa trên các Cột trụ kể dưới đây.

 

E-Learning & Học tập cá nhân

Nền tảng trực tuyến học tập SikaLearn phục vụ cho  cho phương pháp học trực tiếp. Đội ngũ Học tập Kỹ thuật Số (Digital Learning Team) sẽ hỗ trợ khách hàng làm giàu kiến thức qua các mô hình học tập trực tuyến hấp dẫn.

Phát triển lực lượng bán hàng của Sika

Sika Business School cung cấp các lớp đào tạo chuyên biệt và liên quan đến cơ cấu tổ chức và chuyên môn bán hàng. Điều này hỗ trợ cho Chiến lược 2023 của Tập đoàn Sika về Phát triển Bền vững, Vận hành Ưu việt và Vững mạnh.

Phát triển đội ngũ Quản lý

Sika đầu tư vào việc phát triển cấp quản lý hiện hành và tương lai, những người chứng tỏ được kỹ năng lãnh đạo và năng lực cầm lái đạt thành quả cao trong nếp văn hóa Sika. Các nhà lãnh đạo ở Sika tập trung vào cầm cương những thay đổi, mở khóa tiềm năng, tạo cảm hứng cho người chung quanh để cùng chiến thắng.

Đào tạo kỹ thuật

Bốn Học viện (HV): Nhà Thầu, Bê Tông, Công nghiệp và Thu Mua, đều trao truyền kiến thức về kỹ thuật. Khách hàng hưởng lợi từ kiến thức thực tiễn qua các hội thảo thực hành, hội thảo lý thuyết dựa trên nhu cầu của khách hàng.

Sika Abyssinia Ethiopia training
Phương pháp Đào tạo Giảng Viên

Một đặc trưng nữa của chương trình đào tạo của Sika là cách tiếp cận có hệ thống “Đào tạo Giảng viên”. Sika cung cấp cho nhân viên và khách hàng thủ thuật truyền đạt nhanh chóng cái tinh thông của chuyên gia Sika, có cả các tiêu chuẩn để phát triển và tiến trình đào tạo.

Trường Doanh thương Sika – Tiền đồ đẹp nhất cho sự nghiệp bạn

Sika Business School kết hợp hoạt động đào tạo cấp Tập đoàn, Vùng và Quốc gia. Các chương trình bao quát tham vọng hoạt động kinh doanh toàn cầu của Sika, cùng các yêu cầu đặc thù tùy biến cho từng quốc gia. Điều này cho phép Sika không những tư duy kiểu toàn cầu, mà còn hành động kiểu địa phương nhằm chia sẻ và kết nối với nhau. Nhiều chương trình được tiến hành bằng ngôn ngữ của quốc gia sở tại.

Đối với lực lượng bán hàng, chúng tôi hỗ trợ cả các bạn mới lẫn anh chị lão luyện. Đối với người mới hoặc ít kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp chương trình cơ bản về yếu lĩnh bán hàng, phong cách bán hàng của Sika. Còn đối với các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm, thì chúng tôi có các khóa như quản lý dự án, quản lý khách hàng trọng điểm, giao diện quản lý khách hàng, kỹ năng đàm phán và thương thảo giá.

Talent Management Meeting
Sika Business School

Các chương trình của Sika Business School bao gồm kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng đàm phán.
Sika còn cung cấp những chương trình học viện theo chủ đề đặc thù hàng năm cho các nhà quản lý: HV Phát triển Bền vững (Sustainability) và Học viện Vận hành Nhà máy (Operations). Các Học viện này đào tạo chuyên sâu các kỹ năng cần có, các phương pháp và ví dụ thực tiễn về đề tài mà chúng tôi cho rằng quan trọng sống còn cho tương lai của Sika.