Thành Viên Chủ Lực Khối APAC

Mr. Mike Campion

Regional Manager Asia/Pacific

Mr. Mike Campion

Regional Manager Asia/Pacific

     

Mr. Gaby Elchaar

Area Manager South East Asia

Mr. Gaby Elchaar

Area Manager South East Asia

     

Ban Giám Đốc Sika Việt Nam

Mr. Jacobo Perez Polaino

General Manager

Mr. Jacobo Perez Polaino

General Manager

Join in Sika:     2012

Ms. Lennie Del Rosario

Financial Controller

Ms. Lennie Del Rosario

Financial Controller

Năm gia nhập:     1997

Mrs. Trương Thị Xuân Mai

Advisor to General Manager

Mrs. Trương Thị Xuân Mai

Advisor to General Manager

Năm gia nhập:     1995

Mrs. Dương Thúy Hằng

Human Resources Manager

Mrs. Dương Thúy Hằng

Human Resources Manager

Năm gia nhập:     1994

 

Mr. Alan Bromwich

Head Of TM Concrete & Refurbishment

Mr. Alan Bromwich

Head Of TM Concrete & Refurbishment

Năm gia nhập:     2014

Mrs. Lương Mỹ Lan

Operations Manager

Mrs. Lương Mỹ Lan

Operations Manager

Năm gia nhập:     1996

Mr. Trần Thanh Mẫn

Head of Building Systems

Mr. Trần Thanh Mẫn

Head of Building Systems

Năm gia nhập:     2000

Mr. Lê Vũ Bằng

South Area Manager

Mr. Lê Vũ Bằng

South Area Manager

Năm gia nhập:     1996

Mr. Đỗ Nguyên Hưng

Center Area Manager

Mr. Đỗ Nguyên Hưng

Center Area Manager

Năm gia nhập:     2000

Mr. Phạm Huy Cường

North Area Manager

Mr. Phạm Huy Cường

North Area Manager

Năm gia nhập:     2020

Mr. Nguyễn Đức Thiện

National Distribution Manager cum TM Building Finishing Manager

Mr. Nguyễn Đức Thiện

National Distribution Manager cum TM Building Finishing Manager

Năm gia nhập:     2008