Thành Viên Chủ Lực Khối APAC

Mr. Mike Campion

Regional Manager Asia/Pacific

Mr. Mike Campion

Regional Manager Asia/Pacific

Join in Sika: 1998

Mr. Gaby Elchaar

Area Manager South East Asia

Mr. Gaby Elchaar

Area Manager South East Asia

Join in Sika:     

Ban Giám Đốc Sika Việt Nam

Mr. Jacobo Perez Polaino

General Manager

Mr. Jacobo Perez Polaino

General Manager

Join in Sika:     2012

Email:               polaino.jacobo@vn.sika.com

Ms. Lennie Del Rosario

Financial Controller

Ms. Lennie Del Rosario

Financial Controller

Năm gia nhập:     1997

Liên hệ:                 (+84)903 845 430

Mrs. Trương Thị Xuân Mai

Advisor to General Manager

Mrs. Trương Thị Xuân Mai

Advisor to General Manager

Năm gia nhập:     1995

Liên hệ:                 (+84)903 926 993

Mr. Lê Vũ Bằng

South Area Manager

Mr. Lê Vũ Bằng

South Area Manager

Năm gia nhập:     1996

Liên hệ:                  (+84)903 934 998

Mrs. Dương Thúy Hằng

Human Resources Manager

Mrs. Dương Thúy Hằng

Human Resources Manager

Năm gia nhập:     1994

Liên hệ:                 (+84)908 014 466 

 

Mr. Alan Bromwich

Head Of TM Concrete

Mr. Alan Bromwich

Head Of TM Concrete

Năm gia nhập:     2014

Liên hệ:                  (+84)981 173 790

Mr. Đỗ Nguyên Hưng

Center Area Manager

Mr. Đỗ Nguyên Hưng

Center Area Manager

Năm gia nhập:     2000

Liên hệ:                 (+84)913 420 042

Mrs. Lương Mỹ Lan

Operations Manager

Mrs. Lương Mỹ Lan

Operations Manager

Năm gia nhập:     1996

Liên hệ:                 (+84)913 666 425

Mr. Trần Thanh Mẫn

Head of Building Systems

Mr. Trần Thanh Mẫn

Head of Building Systems

Năm gia nhập:     2000

Liên hệ:                 (+84)903 583 439

Mr. Phạm Huy Cường

North Area Manager

Mr. Phạm Huy Cường

North Area Manager

Năm gia nhập:     2020

Liên hệ:                 (+84)86 922 9755