Khi Bạn Cần - Sika Luôn Có!

Mục tiêu tại đây của chúng tôi là trải dài chuỗi giải pháp toàn diện cho xây dựng khắp bản đồ chữ S thông qua kênh phân phối (đại lý, cửa hàng bán lẻ). Tại các kệ hàng của hê thống này, khách hàng vẫn luôn tìm thấy những giải pháp chuyên nghiệp, với những yêu cầu cao về nhất lượng luôn được đảm bảo. 

 Tầm Nhìn 


Cung cấp cho nhà thầu, thợ xây dựng và những người yêu thích DIY các sản phẩm Sika có liên quan, thông qua các kênh phân phối một cách thuận tiện.

Hình Ảnh Nhà Phân Phối

Trở thành người bạn đồng hành cùng Sika, tại sao không?

Mọi thông tin chi tiết và điều kiện & điều khoản để trở thành bạn đồng hành với Sika Việt Nam, hoặc bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào cho công trình của bạn;
Chúng tôi sẵn sáng hỗ trợ tối đa quá trình giao dịch sản phẩm Sika®.