Chúng tôi thành công, bạn cũng thế 

Sika đề cao tinh thần đổi mới, sức mạnh của tính kiên trì và niềm vui được làm việc cùng nhau. Sika mong đợi nhiều, song cho đi cũng nhiều. Chúng tôi tưởng thưởng thành tích và công lao cống hiến bằng những phúc lợi cạnh tranh, trả công trên thành quả và tuân thủ đặc thù quốc gia. Chúng tôi làm việc với nhau tuân theo một bộ các giá trị đạo đức hết sức chặt chẽ.

Giá Trị là nền tảng

Khách hàng Trên hết
Mạnh dạn Đổi mới
Bền vững và Liêm khiết
Trao quyền và Tôn trọng
Quản lý vì Thành quả
Đây là các nguyên tố định thành Sika. 

Các giá trị và nguyên tắc này là kim chỉ nam cho hết thảy lực lượng nhân viên trên thế giới, xây đắp vững chắc ỏ tất cả công ty thuộc Sika. Nhờ đó nếp văn hóa tin tưởng, minh bạch và cởi mở của chúng tôi cắm rễ vững sâu trên toàn cầu

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Phạm vi phát triển  

Một mặt chúng tôi mong đợi nhân viên đạt mục tiêu đã đề ra, mặt khác chúng tôi cũng chiếu cố mô hình công việc linh động, những cơ hội thăng tiến quốc tế, làm việc nhóm, đều là các nhân tố thiết yếu để làm việc ở Sika.

Technical Meeting

Sức mạnh và Uy tín 

Các nhà sáng lập đã xây dựng Sika trên nền tảng tinh thần tiên phong và xông xáo khởi nghiệp. Đến hôm nay, cộng hưởng với tinh thần đó là sự mạnh dạn theo đuổi sáng tạo, kết hợp với sức mạnh ý chí kiên trì bền bỉ, Sika nguyện một mực phát triển bền vững để duy trì và và tạo công ăn việc làm chođộng lực để thúc đẩy sự phát triển của thế hệ tương lai.

Extending service life of a bridge with Sika solutions

Trách nhiệm Cá nhân 

Đặc tính nổi trội nhất của nhân viên Sika là khả năng chu toàn công việc kết hợp với trình độ năng lực xã hội cao thể hiện trong sự sáng tạo, tôn trọng ý kiến khác chiều, song vẫn bám sát mục tiêu chiến lược. Bạn có hoài bão vươn xa, gặt hái thành công và tận hưởng thành quả của mình không? Nếu có, thì Sika đúng là nơi dành cho bạn rồi đấy!

Môi trường làm việc thực tiễn

Sika cổ vũ một môi trường làm việc mà tại đó, nhân viên được thỏa sức phát triển chuyên môn và năng lực mình - chúng tôi luôn tạo một môi trường phát triển các tính sáng tạo hiệu suất công việc, và lòng tôn trọng tương hỗ. Môi trường đó khích lệ nhân viên thể hiện bản thân, hiểu việc mình làm và tạo ra thành quả.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Phương thức giao tiếp mới

Cách trao đổi thông tin mới đã giúp đội ngũ lãnh đạo và nhân viên thành công trên thương trường toàn cầu, cũng như giúp Sika phát triển. Chúng tôi hào hứng sử dụng mạng xã hội và các nền tảng thuật số dễ trao đổi như mạng xã hội nội bộ của chúng tôi – SikaWorld. Ở Sika, các nền tảng trực tuyến đóng góp cho việc tạo và truyền thụ kiến thức một cách hiệu quả, hơn hết là được ứng dụng vào suốt quá trình tuyển dụng, đào tạo nhân viên, và trao đổi thông tin hàng ngày.

Sika Logo on Building

Thương Hiệu Sika

Thương hiệu Sika được nhận diện khắp năm châu bốn bể là biểu trưng cho sự sáng tạo, chất lượng, và dịch vụ. ‘Xây Niềm Tin’, câu hiệu đính kèm theo logo Sika, là một phần tài sản vô giá xuyên suốt quá trình phát triển rộng khắp toàn cầu của chúng tôi. Vậy nên, logo Sika như lời cam kết với khách hàng khắp thế giới về chất lượng chuẩn và dịch vụ phù hợp mà họ sẽ nhận được.