Sika mở Chương trình Phát triển Ban Quản trị, đào tạo Lãnh đạo cấp Tập đoàn và cấp Vùng, và Chương trình Lãnh đạo cho Chuyên gia. Chương trình Phát triển Ban Quản trị là dành cho các Quản lý Cao cấp của Sika, còn học viên của Chương trình Lãnh đạo cấp Tập đoàn (GPL) được đào tạo để làm quản lý cấp cao và phát triển các phẩm chất lãnh đạo chủ yếu của vị trí người Quản lý Cao cấp của Sika.

 

Chương Trình Đào Tạo Cấp Tập Đoàn & Cấp Địa Phương

Thể theo chiến lược phát triển bền vững, các chương trình do Sika Business School cung cấp bao gồm kỹ năng lãnh đạo và phát triển tài năng, đào tạo bán hàng, học về phần mềm số, và các học viện chuyên biệt. Năm 2019 đã tổ chức hơn 100 khóa với 1,700 học viên. 15 chương trình đào tạo cho các nhà quản lý đương nhiệm và tương lai được thiết kế để phát triển bí quyết quản lý và lãnh đạo cho tương lai, trong đó có việc chuẩn bị cho họ sẵn sàng tư thế để đảm nhiệm quốc tế. Để có thể đào tạo liên tục cho hơn 200 nhà Quản lý Cao cấp, Sika đã hợp tác với Viện Đào tạo Doanh thương Luân Đôn (London Business School) để dạy một chương trình ba ngày về chiến lược và lãnh đạo tên là “Chung Tay Xây Cho Tương Lai” (“Building Together For Our Future.”)

A highly motivated team with expertise on all processes was the basis for a successful implementation of the efficiency enhancement program
Prof. Dirk Morschett
"“Tôi luôn thích thú làm việc với tiềm năng lớn lao của Sika. Các nhà quản lý của họ là những người học hỏi nhanh và có động lực lớn để áp dụng các khái niệm chiến lược họ học được qua công việc thực tiễn hàng ngày.”" Prof. Dirk Morschett - Chủ tịch Đại học Quốc tế về Quản lý của Fribourg (Thụy Sĩ) và Giảng viên chương trình GPL.
Ujjal Chakraborty
"“Đó là một chương trình xuất sắc. Phần tạo cảm hứng nhiều nhất là các giả lập kinh doanh. Nó sẽ có ảnh hưởng rất cao lên việc phát triển kinh doanh và PSL” " Ujjal Chakraborty - Sika India, Giám đốc Doanh vụ, Mảng Kinh doanh Xây dựng

Sika Colombia

Phụ nữ trong Chương trình Đào tạo Bán hàng

“Các khóa đào tạo bán hàng đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của Sika. Học hỏi từ các thành viên lâu năm củng cố thêm kỹ năng kỹ thuật và chuyên nghiệp cho chúng tôi hoàn thành vai trò của mình. Các giá trị của Sika như Khách hàng trên hết, sáng tạo và tôn trọng là các cột trụ chính của cách Sika làm kinh doanh.”

Tìm hiểu thêm về Phụ Nữ Trong ...

Chương trình Phát triển cấp Vùng

Chương trình Phát triển cấp Vùng là một thể nghiệm phong phú của chúng tôi. Nó truyền đạt kiến thức kỹ thuật và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được học hỏi ở các đàn anh đàn chị - điều này cả hai phía đều có lợi. Tất cả chúng tôi đều muốn trưởng thành trong lòng công ty, và thể loại chương trình này cho chúng tôi cơ hội biến nó thành hiện thực.

Colombian Trainees