Hệ thống phủ công nghiệp và lớp phủ bề mặt là rất quan quan trọng và thường xuyên là giải pháp thực tiễn để bảo vệ thép khỏi bị ăn mòn, axit và lửa. Thiếu bảo vệ thường xuyên dẫn đến những vấn đề về ngoại quan của cấu kiện và nghiêm trọng hơn là làm giảm khả năng chịu lực và có thể dẫn đến bị phá hủy. Lớp phủ bảo vệ phù hợp và hiệu quả, giúp bảo trì thường xuyên sẽ đảm bảo khả năng bảo vệ kết cấu thép lâu dài và có thể giảm đáng kể chi phí bảo trì hoặc rủi ro không sử dụng được.

 

Lớp phủ công nghiệp của Sika có những ưu điểm sau đây

Sự tương thích của các sản phẩm chuyên dụng và kinh nghiệm hàng thập kỉ cho phép chúng tôi đưa ra những giải pháp thực tiễn, thiết thực và hiệu quả cao cho việc thi công bảo vệ khỏi axit, ăn mòn và chịu lửa. Các hệ thống của Sika tính đến tuổi thọ của thiết kế, yêu cầu vận hành, thiết kế bề mặt và chi tiết lắp đặt.