Phụ gia xi măng là vật liệu được thêm vào xi măng để tối ưu hóa các đặc tính của xi măng và quá trình nghiền xi măng. Phụ gia xi măng được phân thành nhiều nhóm sản phẩm khác nhau như chất trợ nghiền, chất tăng cường độ và năng suất.

Phụ Gia Xi Măng Được Sử Dụng Phổ Biến Vì ...

  • Tăng hiệu suất trong quá trình sản xuất và chất lượng của xi măng.
  • Cải thiện các tính chất của xi măng, ví dụ: khả năng chảy của bột xi măng , phát triển cường độ, khả năng làm việc và độ bền của vữa.
  • Điều chỉnh chất lượng xi măng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng về xi măng.
  • Góp phần tạo ra lợi nhuận cho các nhà máy xi măng.
  • Đảm bảo ít tác động đến môi trường hơn bằng cách giảm sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên kết hợp với giảm thiểu lượng khí thải carbon.
Grinding of the finished cement in a ball mill