Sau khi xây dựng khung kết cấu, bước thiết yếu tiếp theo trong xây dựng là bảo vệ kết cấu. Đây có lẽ là giai đoạn quan trọng nhất. Sika hiểu tầm quan trọng của việc lựa chọn vật liệu mà bạn có thể tin tưởng để chống lại tất cả các yếu tố - từ nước ngầm đến mưa, mối đe dọa bất ngờ của hỏa hoạn hoặc tác động ngầm của sự ăn mòn - và do đó bảo vệ công trình đã xây dựng.