Phần mềm tính toán Sika AnchorFix® dành cho bu lông neo hóa học (thanh ren và cốt thép) dựa trên các tiêu chuẩn của Châu Âu và Hoa Kỳ và được tải xuống miễn phí. Phần mềm được phát triển như một công cụ thiết kế chuyên nghiệp, thân thiện với người dùng nhằm hỗ trợ cho kỹ sư hiện đại:

 • Thiết kế bu lông neo và bố trí các kết nối cốt thép đã lắp đặt
 • Nhiều ngôn ngữ (hiện có 10 ngôn ngữ)
 • Đồ họa 3D hỗ trợ trực quan tổng hợp tất cả đầu vào của người dùng
 • Đơn vị hệ mét và phân số (hệ đo lường Anh)
 • Có thể nâng cấp qua kết nối Internet
Sika AnchorFix® Calculation Software for chemical anchors

Phần mềm Sika AnchorFix® sử dụng mã của Mỹ để neo (ACI 318-08, -11 & -14), mã thiết kế TR029 của Châu Âu để neo với thanh ren và cốt thép và TR023 cho các kết nối cốt thép sau khi lắp đặt.
Phần mềm được chia thành 2 Mô-đun và sẵn sàng tính toán theo các tiêu chuẩn thiết kế sau:

Mô-đun tính toán neo

 • EOTA TR029 dành cho thiết kế sử dụng ETA theo EAD 330499-00-0601
 • TR045 dành cho thiết kế địa chấn sử dụng ETA theo EAD 330499-00-0601
 • ACI318-08 dành cho thiết kế sử dụng báo cáo IAPMO / ICC-ES (IBC 2009)
 • ACI318-11 dành cho thiết kế sử dụng báo cáo IAPMO / ICC-ES (IBC 2012)
 • ACI318-14 dành cho thiết kế sử dụng báo cáo IAPMO / ICC-ES (IBC 2015)


Mô-đun kết nối cốt thép

 • EOTA TR023 dành cho thiết kế kết nối cốt thép sử dụng TR023 ETA
Vui lòng đọc kỹ trước khi tải xuống phần mềm:

Phần mềm này và các kết quả thu được từ việc sử dụng chỉ nhằm mục đích sử dụng cho những người dùng chuyên nghiệp có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực ứng dụng. Người dùng phải xác minh độc lập các kết quả trước khi sử dụng và tính đến địa điểm, điều kiện ứng dụng, thông tin và tài liệu về sản phẩm, tình trạng kỹ thuật của công nghệ cũng như các tiêu chuẩn và quy định áp dụng của địa phương.
Về phần mềm và kết quả thu được từ việc sử dụng phần mềm, Sika không đảm bảo độ chính xác, độ tin cậy, tính hoàn chỉnh, khả năng tiêu thụ hoặc tính phù hợp cho bất kỳ mục đích nào. Phần mềm được cung cấp “nguyên trạng” và Sika không chịu trách nhiệm bảo đảm liên quan đến phần mềm cũng như các kết quả thu được từ việc sử dụng phần mềm.

Tải về phần mềm đồng nghĩa với việc tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản nêu trên: