Chiến lược đúng đắn cùng với sự tin tưởng và cống hiến của tất cả nhân viên chính là hai yếu tố quyết định thành công của Sika trong tương lai. Hành trình dẫn tới thành công giúp Sika vươn lên vị trí dẫn đầu dựa trên triết lý kinh doanh và Tinh thần Sika.

Nguyên Tắc & Giá Trị Của Sika

 

Tinh thần Sika là tập hợp các giá trị và nguyên tắc mạnh mẽ tạo thành huyết mạch của công ty. Năm nguyên tắc quản lý đặc trưng cho nền văn hóa và cũng là nền tảng giúp Sika chạm tới thành công:

  1. Khách hàng là trên hết
  2. Mạnh dạn đổi mới
  3. Bền ổn & Liêm chính
  4. Trao quyền và tôn trọng
  5. Quản trị vì thành quả

Khách hàng Trên hết

Sika tận tâm cung cấp và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất đối với các sản phẩm và dịch vụ. Cam kết Đổi mới của Sika không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn dự đoán được kỳ vọng của khách hàng trong tương lai. Mọi giải pháp của Sika đều hướng tới thành công của khách hàng, chú trọng xây dựng mối quan hệ bền lâu và đôi bên cùng có lợi hơn là tập trung vào kinh doanh ngắn hạn. Thái độ này được nhấn mạnh trong tuyên bố của công ty: Xây dựng Niềm tin. Sika tự hào, biết ơn và cam kết thực hiện lời hứa đã đưa biểu tượng tam giác Sika, biểu tượng hình ảnh 100 năm tuổi, mang ý nghĩa hiệu suất, chất lượng, độ tin cậy và dịch vụ trên toàn thế giới.

 

Hình ảnh: Lịch sử Đổi mới giúp Sika dẫn đầu về công nghệ toàn cầu và được công nhận tại nhiều thị trường.

Mạnh dạn Đổi mới

Sika đạt được thành công và uy tín nhờ có những đổi mới về lâu dài. Do vậy, nguyên tắc kinh doanh cốt lõi là mạnh dạn đổi mới và tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng đem đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng. Sika đã thể chế hóa quy trình sản xuất chú trọng phát triển tính nhất quán các sản phẩm, hệ thống và giải pháp mới nhằm liên kết, thắt chặt, củng cố, tăng cường và đảm bảo an toàn trong các thị trường mục tiêu. Việc đầu tư vào các trung tâm công nghệ và phòng thí nghiệm của Sika trên phạm vi toàn cầu đã đem lại lợi nhuận từ mạng lưới các đối tác, nhà cung cấp và nhà khoa học trên toàn thế giới, đồng thời tiếp cận khách hàng khắp mọi nơi như đã hứa.

 

Bền ổn & Liêm chính

Sika đưa ra chiến lược phát triển dài hạn và hoạt động với phương châm tôn trọng cũng như có trách nhiệm đối với khách hàng, các bên liên quan và cả với nhân viên. Sika chú trọng đến an toàn, chất lượng, môi trường, công bằng, quan tâm tới xã hội, tăng trưởng có trách nhiệm và tạo giá trị.

 Tính bền vững là một thành tố quan trọng cho động lực đổi mới của công ty. Đối với các công trình dân dụng cũng như công nghiệp, Sika hướng đến mục tiêu tăng độ bền và cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng cũng như nguyên vật liệu. Công ty không ngừng nỗ lực để giảm tiêu hao tài nguyên nội bộ cũng như cho các đối tác tin dùng sản phẩm của Sika. Các sáng kiến và đổi mới của Sika là rất hiệu quả theo Tổ Chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu.

Kids at Project Inspire Tanzania
Hình ảnh: Sika Tanzania đang hỗ trợ “ProjeKt Inspire”, một sáng kiến nhằm mở ra các cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ.

Sika luôn đặt sự an toàn lên trên tất cả. An toàn và sức khỏe của nhân viên cũng như của đối tác là yếu tố quyết định đối với thành công của Sika. Môi trường làm việc an toàn luôn là ưu tiên số một.
Sika nâng cao giá trị tiến bộ kinh tế và xã hội ở tất cả các quốc gia và cộng đồng nơi Sika đang hoạt động. Sika đang tích cực hỗ trợ các dự án xã hội ở các quốc gia. Là thành viên của Hiệp ước Toàn cầu Liên Hiệp Quốc, công ty cam kết phát triển bền vững toàn cầu.
Sika luôn đảm bảo tính nhất quán đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao trong công việc. “Quy tắc ứng xử” của Sika xác định các tiêu chuẩn và quy tắc hành vi cho công ty và tất cả nhân viên của công ty.

Employees from Sika Chile
Hình ảnh: Sika Chile, Nhóm Dự Án

Trao quyền & Tôn trọng

Sika tin tưởng vào năng lực và tinh thần làm việc của nhân viên. Chúng tôi nuôi dưỡng các mối quan hệ đáng tin cậy và tôn trọng trong công việc, không áp dụng thẩm quyền cứng nhắc. Nhân viên của Sika xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với nhau và với khách hàng cũng như với các nhà cung cấp và các bên liên quan.
Môi trường làm việc vừa thể hiện khát vọng vừa là nguồn cảm hứng. Nhân viên của Sika thỏa sức phát triển, đề xuất những ý tưởng mới. Sika ủy quyền cho nhân viên đưa ra quyết định và giao trọng trách.
Sika hướng tới mục tiêu triển khai các đơn vị tổ chức phi tập trung và thiết lập các mô hình tổ chức phẳng với phạm vi kiểm soát rộng. Ưu tiên đào tạo và phát triển nhân viên. Sika tập trung phát triển các ứng viên nội tại trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai.

Quản trị vì thành quả

Sika hướng đến sự thành công và tự hào khi liên tục đạt được những kết quả xuất sắc và vượt trội bằng cách bền bỉ theo đuổi mục tiêu với tầm nhìn dài hạn.
Sika tin vào trách nhiệm cá nhân. Phân công rõ ràng giữa chức năng và dự án. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh. Sika đặt ra các tiêu chuẩn minh bạch về hiệu quả tài chính theo một chiến lược xác định. Đánh giá hiệu quả hoạt động dựa trên thị phần, tăng trưởng doanh số, lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn.