Liên Hệ/Tư Vấn

Địa Chỉ Email

Name Title Send Email
Mr. Jacobo Polaino General Manager polaino.jacobo@vn.sika.com
Mrs. Trương Thị Xuân Mai Advisor to General Manager truongthixuan.mai@vn.sika.com
Ms. Lennie Del Rosario Finance Controller delrosario.lennie@vn.sika.com
Mrs. Dương Thúy Hằng HR Manager duongthuy.hang@vn.sika.com
Mrs. Lương Mỹ Lan Operations Manager luongmy.lan@vn.sika.com
Mr. Alan Bromwich Head of Target Market Concrete bromwich.alan@vn.sika.com
Mr. Trần Thanh Mẫn Head of Building Systems tranthanh.man@vn.sika.com
Mr. Lê Vũ Bằng South Area Manager levu.bang@vn.sika.com
Mr. Đỗ Nguyên Hưng Center Area Manager donguyen.hung@vn.sika.com
Mr. Phạm Huy Cường North Area Manager phamhuy.cuong@vn.sika.com

Hơn 100 năm kinh nghiệm với các dự án xây dựng toàn cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng sẻ chia và cung cấp các giải pháp cho bạn

Chúng tôi, những chuyên gia với kiến thức chuyên sâu đa dạng các thị trường gồm chống thấm, phụ gia bê tông, kết dính & trám khe, hệ thống gia cường kết cấu, hệ thống sửa chữa và bảo dưỡng bê tông, sàn mái, phủ sàn.

Thị Trường Mục Tiêu

Thị Trường Họ & Tên Chức vụ Email
Bê Tông,                                Alan Bromwich                       Head of TM Concrete                       bromwich.alan@vn.sika.com
Công Nghiệp
Nguyễn Quang Vũ                    TM Industry / Sealing & Bonding Manager nguyenquang.vu@vn.sika.com
Sửa Chữa, Phủ Sàn, Kết Dính & Trám Khe Trần Thanh Mẫn Head of Building System tranthanh.man@vn.sika.com
Sàn Mái & Chống Thấm Nguyễn Công Hùng TM Roofing & Waterproofing Manager nguyencong.hung@vn.sika.com
Xây dựng Hoàn thiện Nguyễn Đức Thiện National Distribution Manager & TM Building Finishing Manager nguyenduc.thien@vn.sika.com

Kênh Phân Phối

Thị Trường Họ & Tên Chức vụ Email
Distribution Nguyễn Đức Thiện National Distribution Manager & TM Building Finishing Manager
nguyenduc.thien@vn.sika.com

Bất cứ lúc nào bạn cần tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ, chúng tôi luôn sẵn sàng