Giai đoạn cuối cùng của bất kỳ dự án xây dựng mới nào là giai đoạn hoàn thiện. Các chi tiết hoàn thiện là những điều thực sự quan trọng để đưa dự án từ cấu trúc thô đến một không gian đẹp, có thể sử dụng được. Từ các bức tường nội thất đến mặt tiền, từ các khớp nối nhỏ đến diện tích sàn lớn, Sika có thể giúp hoàn thành công việc với các giải pháp bền, lâu dài, bảo vệ và tuyệt đẹp.