Mô Hình Thông Tin Xây Dựng về cơ bản là sự phát triển của Ngành Xây dựng. Công nghiệp đã phát triển trong nhiều năm với sự cải tiến, máy móc phát triển cùng với sản xuất tự động. Hiện tại ngành Xây dựng cần phải bắt kịp tốc độ phát triển công nghiệp.
BIM không thuộc sở hữu của bất kỳ ai. BIM không phải là CAD hay một phần mềm. BIM là một quy trình, một phương thức hoạt động mới đòi hỏi nhiều công cụ, ứng dụng khác nhau và sự kết hợp của các gói phần mềm.

"BIM về cơ bản là sự cộng tác tạo ra giá trị thông qua toàn bộ vòng đời của một tài sản, được củng cố bằng việc tạo dựng, đối chiếu, trao đổi các mô hình 3D cùng với dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu thông minh" Nguồn: Nhóm Đặc trách BIM của Chính phủ

Các mục tiêu cuối cùng là tăng chất lượng và hiệu suất của tòa nhà, cải thiện giao tiếp / hợp tác giữa tất cả các bên trong suốt vòng đời của tòa nhà, giảm chi phí, giảm rủi ro / trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn cho những cá nhân liên quan bằng cách mô phỏng trước địa điểm và phát hiện xung đột.

Tất cả các bên liên quan đều tham gia và làm việc cùng nhau trên một mô hình xây dựng 3D, phối hợp lập kế hoạch nhằm giảm lỗi và quản lý giao diện tốt hơn. Là một quy trình dựa trên mô hình 3D thông minh, BIM trang bị cho các chuyên gia kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng cái nhìn sâu sắc và các công cụ để lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng đồng thời quản lý các tòa nhà và cơ sở hạ tầng hiệu quả hơn.

"BIM được mô tả theo nhiều cách, nhưng tựu trung BIM là một cách hợp tác, được hỗ trợ bởi các công cụ phần mềm cung cấp thông tin về các tòa nhà và có thể phân tích được" Nguồn: Báo cáo BIM Quốc tế NBS 2016
Graphic showing the relations of BIM
Công cụ kỹ thuật số

Các công cụ BIM sử dụng là kỹ thuật số. BIM yêu cầu các chuyên gia hiểu về quy trình làm việc và nền tảng phần mềm đã chọn. Với các công cụ phù hợp, BIM giúp nhóm làm việc nắm được toàn bộ dự án để phối hợp nhanh hơn trong văn phòng và trên công trường, có mặt cả trên máy tính, máy tính bảng hay thiết bị điện thoại thông minh.

Suy nghĩ theo một chiều hướng mới

BIM bổ sung một khía cạnh mới cho quá trình thiết kế và yêu cầu một cách tư duy mới ngoài phương pháp bút giấy truyền thống. Toàn bộ nhóm dự án sẽ thành công khi họ nắm bắt được chiều thứ ba và dữ liệu bổ sung, chẳng hạn như đặc tính vật liệu, số lượng, chi tiết sản phẩm cụ thể của nhà sản xuất và hơn thế nữa, toàn bộ sẽ được tích hợp vào quy trình làm việc BIM.

Phát triển toàn cầu và địa phương

BIM không phải là một phần mềm, mà là cả một quy trình phục vụ thiết kế, cộng tác, mô phỏng, kiểm tra và kiểm soát quá trình thiết kế, xây dựng trong môi trường ảo. BIM thúc đẩy các hoạt động một cách độc lập vì quy trình này không thuộc về bất kỳ công ty, hiệp hội hoặc quốc gia nào. BIM đang phát triển ở cấp độ toàn cầu và cũng có một số yếu tố cụ thể của từng quốc gia, địa phương.