2021
Vietnam

Địa Điểm: Việt Nam
Mô tả: Với 4 dự án trải dài khắp nước gồm Nha Trang, Mỹ Tho, Buôn Mê Thuột và Biên Hòa. Từ năm 2017, GO! ứng dụng các hệ thống của Sika từ hầm tới mái không chỉ có chống thấm mà còn có các sản phẩm phục vụ tính bền vững, ứng dụng mái lắp đặt pin năng lượng mặt trời.

Tổng Quan Các Dự Án Trong Chuỗi GO! của Sika

GO! Nha Trang

GO! NHA TRANG - 2021

GO! My Tho

GO! MỸ THO - 2021

Go! Buon Me Thuot

GO!  BUÔN MÊ THUỘT - 2019

GO! Bien Hoa

GO! BIÊN HÒA - 2017

GO! Nha Trang

Tiêu Chí Dự Án

Go! Nha Trang tiến hành lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại phần mái của dự án và Sika đã được chọn tối ưu hóa chống thấm cho mái cũng như để lắp đặt được hệ thống pin năng lượng mặt trời. 2,500 chiếc SikaRoof® Anchor-W PVC 180mm (white) đã được lắp đặt trên hệ thống mái của GO! Nha Trang (tương đương 5000 m2)

Sản phẩm Sika đã được sử dụng

SikaRoof® Anchor-W PVC 180mm (white)
Sarnafil® S327-12 L
Accessories

Đơn Vị Tham Dự

Chủ Đầu Tư
GreenYellow Smart Solutions Vietnam Company Limited

Thầu Chính
JGC Vietnam Co., Ltd.

Thầu Thi Công

WAKA

Năm hoàn thành: 2021

GO! Mỹ Tho

Tiêu Chí Dự Án

Tương tự với GO! Nha Trang, dự án GO! My Tho cũng lựa chọn hệ thống SikaRoof® Anchor-W PVC 230mm (white) để ứng dụng chống thấm và lắp đặt hệ thống mái pin năng lượng mặt trời. Trong khoản 1,460 cái SikaRoof®  Anchor-W PVC 230mm (white) được lắp đặt (tương đương 4000 m)  

 

Sản phẩm Sika đã được sử dụng

SikaRoof® Anchor-W PVC 230mm (white)
Sarnafil® S327-12 L
Accessories

Đơn Vị Tham Dự

Thầu thi công

Sai Gon Hoang Tin

Năm hoàn thành: 2021

GO! Buôn Mê Thuột

Tiêu Chí Dự Án

GO! Buôn Mê Thuột là dự án khởi công xây mới do CRC làm chủ đầu tư sau khi thâu tóm lại từ Big C. Dự án sử dụng SikaBit® W-15 cho phần hầm và tường vây với tổng diện tích tương đương 4000 m.

Hệ sản phẩm Sika đã được sử dụng

SikaBit® W-15
SikaBit®-1

Đơn Vị Tham Dự

Chủ Đầu Tư

Central Retain Corporation Public Company Limited (CRC)

Nhà Thầu Chính và Thầu Thi Công

CMT Co.

Năm hoàn thành: 2019

GO! Biên Hòa

Tiêu Chí Dự Án

Hệ thống giải pháp cho mái pin năng lượng mặt trời và Sarnafil® được chọn ứng dụng cho 14,000m2 mái của dự án.

 

Sản phẩm Sika đã được sử dụng

TM Sản phẩm
Sàn Mái Sarnafil® S327-12L
Sàn

Floor Topping Compound

Sikafloor® CureHard-24

Đơn Vị Tham Dự

Chủ Đầu Tư

Central Retain Corporation Public Company Limited (CRC)

Nhà Thầu Chính và Thầu Thi Công

Hùng Trang Co.

Năm hoàn thành: 2017