Sika là một công ty hóa chất đặc biệt với vị trí hàng đầu trong việc phát triển và sản xuất các hệ thống và sản phẩm liên kết, niêm phong, giảm chấn, gia cố và bảo vệ trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp xe cơ giới. Sika có các công ty con tại 101 quốc gia trên thế giới và sản xuất tại hơn 300 nhà máy. Trong nửa đầu năm 2019, hơn 24.000 nhân viên đã tạo ra doanh thu 3,7 tỷ CHF. Trong năm tài chính 2019, Sika dự kiến ​​doanh thu sẽ vượt 8 tỷ CHF.

Bắt Đầu Khám Phá Sika Nào