Sika® Antisol® E

Hợp chất bảo dưỡng bê tông

Sika® Antisol® E là một hợp chất bảo dưỡng gốc parafin được nhũ tương hóa. Sika® Antisol® E được chế tạo để sử dụng được ngay và dễ thi công. Sika® Antisol® E sẽ tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ bề mặt bê tông để ngăn cản sự bốc hơi nước sớm.
Sika® Antisol® E tuân theo tiêu chuẩn ASTM C 309 Loại 1A.

Sika® Antisol® E cung cấp các ưu điểm sau cho bề mặt bê tông:
  • Giảm tỉ lệ nứt do co mềm
  • Đạt cường độ thiết kế
  • Giảm tối đa sự co ngót.
  • Giảm sự bám bụi.
  • Tăng khả năng kháng sương giá.
  • Giảm các phương pháp tốn kém khác như dùng bao bố ướt, v.v.