SikaProof® Tape-120

BĂNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH DÙNG CHO MỘT NỐI/ CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG MÀNG CHỐNG THẤM SIKAPROOF®-808 / -810

SikaProof® Tape-120 gồm lớp keo dính gốc nhựa nhiệt dẻo bên trên lớp màng làm nền với lớp phủ bảo vệ keo dính.

  • Bám dính toàn bộ lên các cấu kiện bê tông (giống như SikaProof®-808)
  • Không cho hiện tượng nước chảy ngang giữa kết cấu bê tông và hệ thống màng
  • Khả năng bám dính và kín nước cao ngay cả trong các điều kiện lạnh và ẩm ướt.
  • Thi công dễ dàng và nhanh chóng.