SikaProof®-808

MÀNG CHỐNG THẤM GỐC TPO, BÁM DÍNH TOÀN BỘ, CHỐNG THẤM CHO CÁC CẤU KIỆN NGẦM

SikaProof®-808 là màng chống thấm gốc TPO, dùng để chống thấm cho các cấu kiện bê tông cốt thép bên dưới mặt đất. Một lớp bám dính kép đặc biệt trên bề mặt màng giúp tạo thành sự bám dính kép vĩnh viễn lên bề mặt kết cấu bê tông. Màng có thể thi công trước và thi công sau. Phần nối chồng giữa các cuộn màng chống thấm có thể được thi công nguội dùng băng dính hoặc hàn nối bằng máy hàn nhiệt chuyên dụng. Chiều dày tổng thể của màng là 1.00mm.

  • Thi công chống thấm trước hoặc chống thấm sau khi đổ bê tông
  • Công nghệ A+: Tạo thành lớp bám dính kép (bám dính cơ học và bám dính hóa học) lên bề mặt cấu kiện bê tông
  • Có tính dẻo cao và khả năng phủ vết nứt tuyệt hảo
  • Không cho nước chảy ngang giữa bề mặt màng chống thấm và bề mặt cấu kiện bê tông
  • Dễ dàng thi công với các mối nối bám dính toàn bộ
  • Mối nối chồng giữa các tấm màng có thể được thi công bằng biện pháp hàn khí nóng hoặc dán nguội dùng băng dính