2018
Thành phố Hồ Chí Minh

Địa Điểm: Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
Mô tả: Sai Gon Central là tòa nhà phức hợp gồm 6 tầng hầm, 6 tầng trung tâm thương mại và 44 tầng chức năng khác. Dự án nằm tại trung tâm Sài Gòn.

Tiêu Chí Dự Án:

Dự án nằm ở trung tâm Sài Gòn, mực nước ngầm cao nên dự án cần có giải pháp chống thấm tuyệt đối cho tầng hầm. Hệ thống màng PVC Sarnafil đã hoàn thiện vấn đề này, đây cũng là giải pháp độc đáo cho phần mái xanh tại khối đế được áp dụng.

Hệ sản phẩm Sika đã được sử dụng

Sikament®
Sika Waterbar®
Sika® Hydrotite CJ
SikaTop® Seal-107
SikaFuko®
Sikadur®
SikaWrap® -231 C
Sikagrout®
Sikafloor® 
Sikalastic®-632
Sarnafil® G-476-15

Đơn Vị Tham Dự

Chủ Đầu Tư
Keppel Land Vietnam

Thiết Kế
AECom + HTT

Thầu Chính
Hoa Binh Construction Group

Khởi công 2013 đến 2018