2014
Mbizana, Nam Phi

Đập Ludeke, trạm bơm và dạng kết cấu chính của thành đập dâng theo nước của Đề án cấp nước lớn Mbizana do Umgeni Water khởi xướng. Trải dài 240 m và cao gần 40m, con đập này sau khi xây dựng sẽ chứa hơn 14,5 triệu mét khối nước, cung cấp nước cho khoảng 266.000 người xung quanh đập.

Tiêu Chí Dự Án

Sika đã cùng Rumdel Cape đề xuất nhằm cung cấp các giải pháp sản phẩm phù hợp nhất với thiết kế hỗn hợp bê tông trộn mà họ đang tìm kiếm. Sau đó, Rumdel Cape đã chấp thuận để Sika cung cấp phụ gia bê tông. Bê tông phải được thiết kế với mục đích khác nhau:

  • Cơ sở tháp lấy nước
  • Cột trụ
  • Đập tràn bê tông

Các Giải Pháp Sika

Trong giai đoạn đầu của dự án này, Sika đã sử dụng phụ gia SikaPlast-V210 cho bê tông được sử dụng để thi công phần đế các tháp đập, phần lấy nước, sau đó là sử dụng cho toàn bộ kết cấu của các tháp lấy nước, cũng như tất cả các đập tràn. Các thiết kế cấp phối bê tông được đề xuất đáp ứng nọi yêu cầu của dự án.
Ngoài ra, Sika cũng cung cấp một số sản phẩm hiệu suất cao khác, đảm bảo dự án quan trọng này đạt yêu cầu chất lượng ở mức cao nhất sau khi hoàn thành.

Các Sản Phẩm Đã Sử Dụng

SikaPlast-V210
Rugasol-2
Separol ZA
Sika Waterbars (0-22, 0-25, AR-25, AR-28, V24)
Sikadur-32N
Sika Primer-3N
Sikafloor-156 ZA Primer
Sikagard-63 N
Sikaflex PRO-3WF
Antisol-E

Đơn vị Tham Gia

Chủ đầu tư
Umgeni Water

Ban Quản Lý Dự Án
Deon van Rooyen (Rumdel Cape)

Tư Vấn Thiết Kế 
Alick Rennie (MBB Consulting Engineers)

Nhà Thầu 
Rumdel Cape

Nhà Phâ Phối Bê Tông Tươi
Rumdel Cape