women-in-sales

Từ trái qua: Francesca Vives, Maria Teresa Castro, Jessica Vasquez, Lissandra Caray and Carina Garcia.

“Các khóa đào tạo bán hàng đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của Sika. Học hỏi từ các thành viên lâu năm củng cố thêm kỹ năng kỹ thuật và chuyên nghiệp cho chúng tôi hoàn thành vai trò của mình. Các giá trị của Sika như Khách hàng trên hết, sáng tạo và tôn trọng là các cột trụ chính của cách Sika làm kinh doanh.”

Women in Sales
Chương trình Học viên ở Châu Mỹ La-tinh

Ở Châu Mỹ La-tinh, Sika áp dụng một sáng kiến hỗ trợ phụ nữ và giúp họ phát triển kỹ năng bán hàng. Các ứng viên có thể tích lũy kinh nghiệm trong công việc và qua các chương trình bán hàng cụ thể. Chương trình đó tập trung vào:

  • Bí quyết làm giá và đàm phán giá
  • Bí quyết Quản lý Khách hàng Chủ lực (Key Account Management)
  • Quản lý Dự án Chủ lực RACE
  • Chương trình Bán hàng Giỏi
  • Kỹ năng Bán hàng Chuyên nghiệp
 
Tạo quan hệ với khách hàng, chuẩn bị cho thắng lợi ngày mai

Mục tiêu tiên quyết của các chị Francesca, Maria Teresa, Jessica, Lissandra and Carina là bán hàng theo các giá trị cốt lõi của văn hóa Sika, với cách nhìn xa và nhất quán. “Chúng tôi muốn làm khách hàng vừa lòng hôm nay, và dự liệu thêm nhu cầu tương lai của họ nữa. Sika bán hàng dựa trên niềm tin và cam kết lâu dài mà.”