SikaGrout®-3200 CN

VỮA RÓT CHUYÊN DỤNG CHO CÁC THÁP ĐIỆN GIÓ TRÊN, GẦN BỜ ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VỀ KHẢ NĂNG KHÁNG MỎI

SikaGrout®-3200 CN là vữa rót bù co ngót gốc xi măng, 1 thành phần, tự chảy, đông cứng nhanh, đạt cường độ cao sớm và được thiết kế đặc biệt trong ứng dụng cho các tháp điện gió trên, gần bờ.

  • Đạt cường độ cao sớm
  • Cường độ sau cùng cao
  • Độ chảy lỏng ổn định
  • Có thể bơm được
  • Bù co ngót
  • Chiều dày thi công từ 10 đến 150 mm
  • Nhiệt độ thi công từ +5° C đến +35° C
  • Cường độ bám dính cao lên bề mặt bê tông