SikaGrout®-280 HS

VỮA GỐC XI MĂNG BÙ CO NGÓT, ĐƯỢC GIA CƯỜNG CỐT LIỆU SỢI THÉP.

Vữa bù co ngót, gốc xi măng đóng gói sẵn cùng cốt liệu chọn lọc & sợi thép tạo khả năng kháng rung tốt.

  • Dễ thi công, chỉ cần thêm lượng nước sạch theo yêu cầu.
  • Độ chảy tuyệt hảo.
  • Tính linh động cao.
  • Phát triển cường độ nhanh.
  • Kháng va đập và kháng rung rất tốt so với các vữa truyền thống.
  • Bù co ngót.
  • Cường độ sau cùng cao.
  • Không độc hại.