Sikament® NN

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

Sikament® NN là một dung dịch có hai tính năng vừa là chất siêu hoá dẻo được dùng để sản xuất bê tông chảy lỏng và là tác nhân giảm nước đáng kể để đạt cường độ ban đầu và cuối cùng cao.
Sikament® NN phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 Loại F.

Sikament® NN đem lại các đặc tính sau : Là một chất siêu hóa dẻo:
  • Tính thi công được cải thiện một cách đáng kể
  • Tăng tính thi công khi đổ bê tông cho cấu kiện mỏng có cốt thép dày đặc.
  • Giảm khối lượng công việc đầm
  • Ninh kết bình thường không bị trì hoãn
  • Giảm đáng kể rủi ro bị phân tầng
Là một tác nhân giảm nước:
  • Cho phép giảm đáng kể hàm lượng xi măng so với bê tông thường