Sikagard®-62

Sikagard®-62 là vật liệu phủ gốc epoxy, cải tiến, 2 thành phần, không dung môi

- Không dung môi
- Kháng hóa chất và cơ học tốt
- Dễ dàng trộn và thi công
- Không thấm
- Lớp phủ có độ dày