Sika® Primer-3 N

Chất quét lót gốc dung môi cho các bề mặt nền rỗng, xốp và kim loại

Sika® Primer-3 N là chất quét lót một thành phần, gốc dung môi

  • Dễ dàng thi công 
  • Không thấm nước 
  • Thời gian chờ khô mặt ngắn