Sikalastic® U-Coating

LỚP PHỦ KHÔ NHANH GỐC POLYURETHANE CHO HỆ THỐNG CHỐNG THẤM MÁI

Sikalastic® U-Coating là lớp phủ khô nhanh 2 thành phần, gốc polyurethane cho hệ thống chống thấm mái. Một phần của hệ thống SikaRoof® MTC-05/-08/-10 UV AP và có thể sử dụng để sơn phủ lên lớp nền gốc aromatic polyurethane 1 hoặc 2 thành phần                                 

  • Khả năng làm việc và tính năng sơn phủ tuyệt hảo .
  • Khô ở nhiệt độ thấp (-5 °C).
  • Thi công nguội-không cần dùng lửa để thi công.
  • Dễ sơn phủ, không cần lột bỏ lớp cũ.
  • Tạo lớp phủ liên tục, không mối nối.