Sikalastic®-680 AP

MÀNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI MỘT THÀNH PHẦN GỐC POLYURETHANE

Sikalastic®-680 AP là hợp chất chống thấm 1 thành phần, gốc PU, thi công lỏng, chống thấm cho các cấu kiện bê tông sẽ được thi công lớp bảo vệ lên trên. Sikalastic®-680 AP tạo thành màng đàn hồi, liên tục, không mối nối, dùng cho các ứng dụng đa dạng.

  • Bám dính hoàn hảo lên bề mặt bê tông, vữa trát, khối xây
  • Khả năng phủ vết nứt tốt
  • Kháng tác động cơ học và kháng mài mòn tốt
  • Kháng hóa chất tốt
  • Không độc
  • Dễ thi công và khô nhanh