Sika Waterbar® O VN

BĂNG CẢN NƯỚC ĐÀN HỒI GỐC PVC

Sika Waterbar® O VN được chết tạo từ PVC đàn hồi, chịu nhiệt. Sản phẩm được thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông Sika Waterbar® O VN có đủ dạng, đủ kích cỡ phù hợp với tất cả nhu cầu thi công.

  • Tính năng trám kín có hiệu quả ngay khi bê tông bắt đầu đóng rắn
  • Bề mặt có nhiều gai có tác dụng ngăn chặn sự xâm nhập của nước.
  • Có thể hàn dễ dàng tại công trường-(dào hàn có sẵn)
  • Kháng hóa chất tốt
  • Có nhiều hình dạng khác nhau cho tất cả các nhu cầu thi công