Sika® Poxitar® MY

Lớp phủ gốc epoxy nhựa than đá kết hợp, sử dụng cho thép và bê tông

Tên trước đây là Sika Inertol-Poxitar® MY. Sika® Poxitar® MY là chất phủ hai thành phần, phản ứng để đông cứng, kháng hóa tốt với hàm lượng dung môi thấp, gốc epoxy- dầu than đá kết hợp thành phần khoáng chất khác.

  • Phù hợp áp dụng với bề mặt bê tông, thép
  • Có thể áp dụng thi công như lớp phủ bên trong và bên ngoài cho kết cấu ngâm trong nước lâu dài.