Sika MonoTop®-610

Chất kết dính và bảo vệ cốt thép

  • Hệ thống một thành phần nên chỉ cần thêm nước sạch
  • Dễ thi công bằng chổi, con lăn hoặc bằng cách phun
  • Kết dính tuyệt hảo với thép và bê tông
  • Khả năng chống sự thẩm thấu nước và Clorua cao
  • Không nhạy cảm với độ ẩm
  • Cường độ cơ học cao
  • Không độc
  • Vô hiệu hóa ảnh hưởng của kiềm đối với cốt thép
  • Có thể phun được bằng cách sử dụng phương pháp phun ướt
  • Chứa chất ức chế ăn mòn