Là chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, dòng sản phẩm kết dính và trám khe cải tiến – Sikaflex được thiết kế chuyên dụng cho quá trình sửa chữa thân xe bởi các giải pháp nhanh chóng và dễ thao tác.

Giải Pháp Sửa Chữa Thân Xe Nhanh Chóng & Dễ Dàng

Là chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, dòng sản phẩm keo kết dính và keo trám khe cải tiến – Sikaflex được thiết kế chuyên dụng cho quá trình sửa chữa thân xe bởi các giải pháp nhanh chóng và dễ thao tác.

Dòng sản phẩm keo dán và keo trám Sika đa dạng bao gồm các giải pháp chạy chỉ gân cánh cửa hay nắp capo, làm kín các mối nối cũng như kết dính các phụ tùng của xe.

sửa chữa thân xe với Sikaflex-529 bằng súng phun

Sản Phẩm Khuyên Dùng Nhất Trong Ứng Dụng Trám Khe