Với dòng sản phẩm SikaPower®, Sika cung cấp một loạt các sản phẩm hoàn chỉnh cho các ứng dụng sửa chữa cản, dán clip, định hình lại clip và sửa chữa đèn pha trong sửa chữa thân xe ô tô. Các sản phẩm cũng có thể thích hợp cho các ứng dụng liên kết nhựa khác. Dòng sản phẩm SikaPower® trang bị cho xưởng của bạn một hệ thống chất kết dính đơn giản và tốt nhất trong các loại sửa chữa nhựa khác nhau.

Phạm Vi Của Sữa Chữa Chi Tiết Nhựa

Cản và đèn pha là một trong những bộ phận dễ bị hư hỏng nhất trên xe hơi của bạn. Trong nhiều trường hợp, giải pháp thay thế được sử dụng nhiều hơn sửa chữa. Điều này có lẽ một việc tốn kém và cũng gây ra sự lãng phí lớn.


Với dòng sản phẩm SikaPower®, Sika cung cấp một loạt các sản phẩm hoàn chỉnh cho các ứng dụng sửa chữa cản, dán clip, định hình lại clip và sửa chữa đèn pha trong sửa chữa thân xe ô tô. Các sản phẩm cũng có thể thích hợp cho các ứng dụng liên kết nhựa khác. Dòng sản phẩm SikaPower® trang bị cho xưởng của bạn một hệ thống chất kết dính đơn giản và tốt nhất trong các loại sửa chữa nhựa khác nhau.

Plastic repair job being performed on a car bumper

Sản Phẩm Được Khuyên Dùng Cho Sửa Chữa Chi Tiết Nhựa

Tiền Thi Công

Chất Kết Dính