2017
Hải Phòng

Vị trí: Cát bà, Hải Phòng, Việt Nam
Mô tả: Nhà máy sản xuất dây chuyền Vinfast được xây dựng trên khu đất rộng 365 héc-ta. Nhà máy sản xuất phụ tùng gốc (OEM) đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ Đức.

Tiêu Chí Dự Án

Dự án yêu cầu các sản phẩm / giải pháp chất lượng cao cho nhà máy trong quá trình xây dựng cũng như vận hành. Chúng tôi rất tự hào về việc cung cấp các giải pháp lát sàn, kết dính & trám khe và nhiều sản phẩm sửa chữa, đóng góp vào sự thành công của dự án.

Hệ sản phẩm chính đã sử dụng

Sikament®
Sikafloor® Chapdur
Sikafloor®-81 Epocem
Sikacor® VE Solution TH
SikaGrout®
Sikadur®
Sikagard®-75 Epocem
Sikaproof® Membrane
Sikaflex® Construction AP
SikaPower®

Đơn Vị Tham Dự

Chủ Đầu Tư
VinGroup

Thầu Chính
Coteccons

Thi Công
Ricons
Unicons

Khởi công 2017 đến 2018