Joint Sealing Sealant Passive Fire Protection Article

Sika cung cấp các giải pháp chống cháy toàn diện cho các công trình xây dựng thương mại, công cộng và dân cư, kết cấu thép và các công trình khác. Chất trám chống cháy, chất độn và vật liệu nền cho các Linear Seal cũng như các giải pháp cho Cavity Barriers an toàn xây dựng cho các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Chống cháy thụ động cho "chống cháy lan" có thể được chia thành ba nhóm chính sau: Linear Seals, Cavity Barriers and Service Penetration Seals.

Các Khe Tuyến Tính (Linear Seal)

Trám khe tuyến tính là hệ thống phòng cháy chữa cháy thụ động được thiết kế để duy trì khả năng chống cháy của tòa nhà thông qua cấu kiện tách rời, nếu và tại nơi kết nối, để phù hợp với một mức độ chuyển động nhất định. Các khe theo chiều dọc/ngang có thể được thiết ké chờ sẵn bên trong tường, sàn hay đầu mút - khe nối giữa tường và trần hoặc tường và sàn.


Trám khe tuyến tính chống cháy có thể được áp dụng bằng nhiều cách khác nhau:

PE backer rod and keo trám khe chống cháy
Hình ảnh: PE backer rod and keo trám khe chống cháy

Cách phổ biến nhất là sử dụng chất trám chống cháy kết hợp với xốp chèn (backer rod) PE tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, chỉ cần chất trám để bảo vệ chống cháy trong khi xốp chèn được coi là vật cháy thay thế.

Fire resistant silicone sealant for linear seals in walls and floors
Hình ảnh: Thanh chống cháy và chất trám khe tiêu chuẩn

Một cách khác là sử dụng thanh chống cháy - thường làm bằng vật liệu chống cháy vô cơ như bông khoáng - và kết hợp với chất trám khe tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, thanh chống cháy sẽ bảo vệ chống cháy cho khe tuyến tính và chất trám khe có tác dụng thích ứng với chuyển động hạn chế, đảm bảo độ kín nước và bảo vệ cơ học.

Fire resistant expansion foam
Hình ảnh: Chất chống cháy dạng bọt

 

Phương án thứ ba là dùng chất chống cháy dạng bọt để trám khe. Chỉ nên sử dụng phương án này khi các khe có chuyển động rất hạn chế và không tiếp xúc với nước, bức xạ UV hoặc tác động cơ học.

Các Khe Tuyến Tính (Cavity Barriers)  

Chất Trám khe cho Cavity Barriers (CB) là phương thức trám khe thụ động tương tự như khe tuyến tính Linear Seal nhưng độ rộng của khe lớn hơn và thường được sử dụng cho các khe tiêu chuẩn trong hầu hết các trường hợp.

Các khe CB thường được tìm thấy giữa mặt sàn và mặt dựng hoặc những khoảng trống rộng bên trong các tòa nhà. Cavity barriers được thiết kế để tránh cháy lan giữa các tầng khi tòa nhà xảy ra sự cố cháy nổ.
 

Fire Resistant Cavity Barrier

Các Khe Quanh Cấu Trúc Xuyên Sàn/Tường

Trám khe quanh cấu trúc xuyên sàn/tường là hệ thống phòng cháy thụ động được thiết kế để chống cháy cho một bộ phận hoặc một phần của toàn nhà - tường & sàn - nơi có cáp, máng cáp, đường ống hoặc ống thông gió xuyên sàn/tường.

Một tòa nhà có thể sử dụng một số lượng lớn các vật liệu xây dựng, các dịch vụ khác nhau cũng như các loại trám khe xuyên tường do đó cần áp dụng nhiều giải pháp khác nhay để trám kín xung quanh các khe hình thành từ kết cấu xuyên sàn/tường. Đối với các thi công cho ứng dụng này, có thể sử dụng một số giải pháp thay thế bằng cách kết hợp các hệ thống và sản phẩm khác nhau - nếu việc kết hợp đã được tiến hành thử nghiệm.

Fire Resistant Penetration Seal Illustration
Passive fire protection in the floor with Sikacrete - Expanding Intumescent Material Illustration

Điều Gì Có Thể Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Chống Cháy Của Cấu Kiện Tòa Nhà?

Các thông số sau đây có ảnh hưởng đến khả năng chống cháy của cấu kiện tòa nhà do đó cần phân loại các thông số này. Điều quan trọng là phải biết mọi chi tiết liên quan để lựa chọn sản phẩm phù hợp

  • Các loại vật liệu xây dựng liên quan, ví dụ: bê tông / thép
  • Hướng: ngang (sàn) hoặc dọc (tường)
  • Độ dày
  • Kích thước khe (chiều rộng, chiều sâu)
  • Kết cấu khe: Gioăng đơn tiếp xúc / không tiếp xúc, gioăng kép
  • Chuyển động khe mong đợi
Christian Voellm

Tác giả
Christian Völlm
Quản lý Phát triển Thị trường
Thị trường Kết dính & Trám khe
Sika Services AG