Bạn cần tính toán chính xác khối lượng tiêu thụ của keo dán gạch/chà ron để lên đơn hàng hoặc tiến hành mua hàng? Sika cung cấp cho quý khách hàng công cụ tính toán khối lượng tiêu thụ SikaCeram® để ước lượng được khối lượng cần để hoàn thành công trình như mong đợi.

Xin lưu ý:

Các sản phẩm trong bảng tính trên có thể không khả dụng tại địa phương của bạn. Xin liên hệ đại diện Sika tại quốc gia cho thông tin sản phẩm tại địa phương. 

Liên hệ Sika ngay

World Map

Sika Địa Phương

Liên hệ chuyên gia Sika tại địa phương của bạn để nhận được tư vấn kỹ thuật và phương thức mua hàng phù hợp.

Hỗ trợ Toàn Cầu

Liên hệ đại diện Sika toàn cầu cho các hỗ trợ đối với dự án cấp quốc tế.