Sikadur®-20 Crack Seal

KEO EPOXY ĐÀN HỒI NHẸ, ĐỘ NHỚT THẤP

Keo gốc epoxy 2 thành phần, dạng lỏng đàn hồi nhẹ, không dung môi. Đặc biệt phù hợp để trám khe nứt nông (không phải nứt kết cấu) và lỗ rỗng trong bê tông.

  • Trám khe nứt có tính đàn hồi nhẹ
  • Độ nhớt thấp
  • Phù hợp cho cả khu vực khô và ướt
  • Cường độ bám dính cao
  • Không co ngót