Sikafloor®-81 EpoCem® New HC

Vữa tự san phẳng gốc xi măng-epoxy

Sikafloor®-81 EpoCem® New HC là loại vữa san phẳng 3 thành phần, gốc xi măng-epoxy cải tiến.

  • Lớp phủ cho sàn bê tông và lớp cán nền gốc xi măng chưa đủ tuổi
  • Kết dính tốt ngay cả trên bề mặt ẩm
  • Thích hợp cho các sàn trên nền đất không có lớp màng chống thấm
  • Chống thấm
  • Cho phép thoát hơi nước
  • Có thể phủ tiếp các lớp sơn phủ sàn epoxy sau 24 giờ (ở 20°C, độ ẩm tương đối 75%)
  • Kháng nước và dầu tốt
  • Thi công nhanh