Sikafloor®-264 HC

Hệ thống sơn lót và sơn phủ hoàn thiện epoxy 2 thành phần

Sikafloor®-264 HC là sản sản phẩm sơn gốc nhựa epoxy 2 thành phần, không dung môi, có màu, đạt hiệu quả kinh tế.

  • Kháng hóa chất và va đập cao
  • Dễ thi công
  • Tiết kiệm
  • Không cho các chất lỏng thấm xuyên qua
  • Không có dung môi
  • Bề mặt hoàn thiện bóng láng
  • Có khả năng kháng trơn trượt