Sikafloor®-161 HC

Sikafloor®-161 HC là chất kết dính gốc nhựa epoxy hai thành phần, không dung môi, có độ nhớt thấp.

- Độ nhớt thấp
- Khả năng thẩm thấu tốt
- Bám dính tuyệt hảo
- Không dung môi
- Dễ thi công
- Thời gian chờ ngắn
- Ứng dụng đa dạng