Swellstop

Băng trương nở gốc khoáng chất sét, dùng để chống thấm các mạch dừng trong bê tông

  • Dễ thi công
  • Dễ dàng thi công trên các bề mặt khác nhau
  • Hiệu quả kinh tế cao, thi công nhanh
  • Không cần thời gian đông cứng
  • Không cần hàn
  • Thích hợp với các chi tiết
  • Có 2 kích thước khác nhau
  • Trương nở khi tiếp xúc với nước
  • Có thể trương nở vào các vết nứt và các kẽ hở
  • Được kiểm nghiệm với độ tin cậy cao