SikaTop®-107 Seal VN

Vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi

SikaTop®-107 Seal VN là vữa chống thấm gốc xi măng polyme cải tiến, 2 thành phần. Sản phẩm được thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước.

SikaTop®-107 Seal VN cung cấp những đặc tính sau:
  • Các thành phần được chế tạo sẵn
  • Dễ trộn và dễ thi công
  • Có độ sệt như hồ dầu
  • Kết dính tốt với các bề mặt đặc chắc.
  • Không thấm nước
  • Là lớp cản hiệu quả chống lại quá trình cacbonat hóa
  • Không độc
  • Không ăn mòn
  • Đàn hồi nhẹ
  • Có thể thi công bằng cách phun