SikaBit® PRO P-30-0 Sand

Màng chống thấm biến đổi gốc bitumen cải tiến

SikaBit® PRO P-30-0 Sand là màng chống thấm APP gốc bitum cải tiến, thi công bằng phương pháp khò nóng. Màng được gia cường bằng lớp sợi tổng hợp polyester không dệt để giúp ổn định kích thước. Mặt dưới phủ bằng lớp màng polyetylen mỏng dễ dàng nóng chảy khi khò nóng. Mặt trên được phủ bởi cát. Sản phẩm có thể thi công lên các bề mặt gỗ, kim loại và bê tông, kể cả lớp màng chống thấm gốc bitum hiện hữu. Màng có độ dày ~ 3.0 mm.

  • Khả năng chống thấm rất tốt
  • Độ giãn dài cao và tính năng đàn hồi ở nhiệt độ thấp
  • Có các đặc tính cơ học cao như cường độ kéo, kháng xé rách, v.v...
  • Kháng tác động cơ học tốt
  • Dễ thi công