SikaBit®-1

Vữa kết dính cho màng chống thấm SikaBit® W-15

SikaBit®-1 là vữa gốc xi măng polymer cải tiến một thành phần, sử dụng làm chất kết dính cho màng chống thấm SikaBit® W-15.     

  • Hệ thống một thành phần, chỉ cần thêm nước vào là sử dụng được
  • Dễ dàng thi công bằng cọ, con lăn hoặc bay
  • Bám dính hoàn hảo lên bề mặt bê tông và màng chống thấm SikaBit® W-15
  • Cường độ cơ học cao
  • Không độc hại