Sikament®-2000 AT

Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

Sikament®-2000 AT được dùng như một tác nhân làm giảm nước hiệu quả cao và siêu hoá dẻo có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có cường độ cao ở khí hậu nóng.
Sikament®-2000 AT phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 loại G.

Sikament®-2000 AT cung cấp các đặc tính sau :
  • Cải thiện tính thi công một cách đáng kể mà không cần tăng nước;
  • Cho phép giảm xi măng đáng kể so với bê tông không dùng phụ gia;
  • Cường độ cuối cùng tăng đáng kể;
  • Đặc biệt thích hợp khi đổ bê tông ở nhiệt độ tăng;
  • Duy trì độ sụt của bê tông lâu dài;
  • Cải thiện bề mặt hoàn thiện;
  • Giảm hiện tượng co ngót và từ biến;
  • Không chứa clorua.