Sikament®-1 R4

PHỤ GIA GIẢM NƯỚC MỨC CAO VÀ CHẬM ĐÔNG KẾT CHO BÊ TÔNG

Sikament®-1 R4 là phụ gia siêu dẻo và hiệu quả cao có tác dụng kéo dài thời gian đông kết để sản xuất bê tông trong điều kiện khí hậu nóng và đồng thời là tác nhân giảm nước đáng kể để làm tăng cường độ cuối cùng cho bê tông
Sikament®-1 R4 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM C494 Loại D & G

Sikament®-1 R4 mang lại những đặc tính sau:
 • Như là một chất siêu hóa dẻo kéo dài thời gian đông kết:
 • Đạt hiệu quả cao mà không cần tăng tỉ lệ nước/xi măng
 • Duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông
 • Thời gian đông kết được kiểm soát
 • Tránh tạo các môi nối lạnh
 • Không ảnh hưởng có hại đến cường độ cuối cùng
Như là một chất giảm nước:
 • Cường độ bê tông được gia tăng đáng kể
 • Cho phép giảm liều lượng xi măng đáng kể nếu so với bê tông không có phụ gia
 • Đặc biệt thích hợp thi công trong điều kiện thời tiết nóng
 • Không làm gia tăng sự cuốn khí
 • Giảm hiện tượng co ngót
 • Cải thiện bề mặt hoàn thiện